Herijking Sportbeleid

Op 11 september jl. hebben een aantal sportclubs en de Sportraad mogen inspreken bij vertegenwoordigers van de gemeenteraad over de Consultatienotitie Herijking Sportbeleid.
In de Concultatienotitie vraagt het College van B&W goedkeuring van de gemeenteraad om de kaders van het toekomstige sportbeleid vast te stellen. De gemeenteraad stelde sportaanbieders in de gelegenheid om hierover hun zegje te doen.

Naast de Sportraad waren dat SKV (voetbal), Golfclub Wageningen, KV Wageningen, Rugby Club Wageningen, Ultimate Frisbee en een vreemde eend in de sportbijt, Scouting de Wiltgraef. Alle insprekers hadden een notitie ingediend en konden daarna nog een korte toelichting geven. De aanwezige fractievertegenwoordigers kregen daarna de gelelgenheid om de verschillende insprekers verder te bevragen.

Belangrijkste punten waren: de situatie op de Zoom (SKV, RCW en Golfclub), de Opblaashallen van KV Wageningen, als probleemoplossing voor de binnensporten. De Sportraad vroeg ook aandacht voor de Sociaal Economische waarde van Sport. Scouting wilde graag meeliften met “de sport” om naar het leek, financiele voordelen te halen. De tijd op 11 september was tekort om de gehele agenda aftewerken. Maandag 25 september heeft de raad een opiniegesprek gehad met de wethouder.

Uit het verslag van het opiniegesprek tussen Raadsvertegenwoordigers en de wethouder Sport zijn de belangrijkste conclusies:

  • De wethouder zegt toe dat ze alles op alles zet om voor het einde van het jaar in overleg met de sportverenigingen op de Zoom een oplossing voor de korte termijn te hebben. Het gaat daarbij om de oplossingsrichting zoals weergegeven in de consultatienotitie. Ze geeft daarbij aan dat het voor de verenigingen consequenties kan hebben als ze niet meewerken.
  • De wethouder zegt toe dat ze goed in de gaten houdt of er betere alternatieven dan kurk-infill beschikbaar komen.
  • De wethouder zegt toe snel met de opblaashal aan de slag te gaan.

Wanneer de kaders genoemd in de Consultatienotitie zijn vastgesteld, zal een verdere uitwerking naar concrete doelen en aciviteiten plaatsvinden. Hier zullen de Wageningse Sportaanbieders zeker weer bij betrokken worden. De Sportraad heeft nadrukkelijk gepleit om t.b.v. de toekomstige plannen hiervoor ook budget te reserveren.
De links naar verslagen van de bijeenkomsten van 11 september  en 25 september

Wij houden jullie op de hoogte.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.