Sportverenigingen en hun kantines: Informatieavond  donderdag 4 juli

Begin april heeft hebben wij alle Wageningse sportclubs met een eigen sportkantine geattendeerd op het voornemen van de gemeente om in het kader van  het actualiseren van de horecavergunningen te gaan controleren of Sportkantines voldoen aan de voorwaarden m.b.t. het verstrekken van alcohol.
Bekend is dat een aantal clubs heeft gereageerd richting de gemeente en tevens intern acties zijn gestart om o.a. leden aan te sporen een certificaat “verantwoord alcohol schenken” te laten behalen. (meer…)

Lees verderSportverenigingen en hun kantines: Informatieavond  donderdag 4 juli