Over ons

Over Sportraad Wageningen

De Sportraad Wageningen is opgericht op 30 november 2016.

  • De Sportraad biedt als belangenbehartiger de Wageningse sportverenigingen een platform waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming en uitvoering van het lokale sportbeleid.
  • De Sportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de beleidsbepalers in zowel het sociale domein als naar College B&W en Raad.
  • Daarnaast toetst de Sportraad de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid.
  • Dat het bevorderen van sportbeoefening een belangrijk doel is spreekt voor zich.
  • De aangesloten sportclubs/organisaties zijn de basis voor een breed maatschappelijk draagvlak en biedt de mogelijkheid om een krachtig geluid vanuit de sportwereld te laten horen.
  • Om het functioneren van de verenigingen en de onderlinge samenwerking te bevorderen worden bijeenkomsten gehouden waar kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan.

Aanmelden als lid van de Sportraad?

Bestuur Sportraad

Henk Kuiper

Voorzitter

voorzitter
@sportraadwageningen.nl

 06 203 765 09

SWU Thymos

Secretaris/vertegenwoordiger studentensport

secretaris
@sportraadwageningen.nl

Ine Nelissen

Penning-
meester

penningmeester
@sportraadwageningen.nl

Evert Jochemsen

bestuurslid relaties

relaties
@sportraadwageningen.nl

Vacature

bestuurslid algemeen

algemeen
@sportraadwageningen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.

25 maart: Opening "Wageningen on the Move"

Voeg je header hier toe