Sportakkoord Wageningen 2.0


Nieuwe deadlines indienen projecten Sportakkoord

De eerstvolgende deadline voor het indienen van projecten voor het sportakkoord is vrijdag 28 juni. De regiegroep komt in de eerste week juli bijeen, zodat aanvragers eind van die week uitsluitsel kunnen verwachten.
De daarop volgende deadline is gesteld op vrijdag 25 oktober.

Bij de vorige toekenningsronde op 16 mei jl, zijn de volgende aanvragen toegekend:

 • ARGO (roeien): een 2e AED cursus
 • Scylla (volleybal): Setup cursus professionalisering
 • Buurtwerk Noord-West: Urban schaak- en damtafel
 • Fietsmaatje Gelders Vallei: bijdrage DUO-fiets
 • Sportservide de Vallei: bijdrage SAM Sport Olympiade

Subsidies voor initatieven om (meer) Wageningers in Beweging te krijgen!!

Ben je Sportaanbieder, bijv. een sportclub, (commerciele) sportschool, maatschappelijke hulporganisatie of een onderwijinstelling en heb je een idee met raakvlakken bij onderstaande thema’s. Schroom dan niet om een project aan te vragen. De eerstvolgende deadline is 16 mei.

 • Inclusie en diversiteit
 • Vitale sportaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport
 • Gezond door Sporten en Bewegen

Kijk op HIER voor alle informatie.

Is dit niet genoeg, of wil je meer weten, mail dan je vraag naar sportakkoord@sportraadwageningen.nl. Je krijgt binnen 24 uur een antwoord.


Sportakkoord Wageningen 2.0

Het Wagenings Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord I) wordt voortgezet onder de titel Sportakkoord Wageningen 2.0. Dit zal gaan gelden voor de jaren 2023 t/m 2026.
Op 2 juli 2020 is het Sportakkoord I ondertekend door 45 partijen afkomstig uit het gehele maatschappelijke en sportdomein.

Het Sportakkoord heeft als doel om sport in te zetten op weg naar een gezondere maatschappij. In ons geval de gemeente Wageningen.

In de afgelopen jaren heeft de regiegroep meer dan 50 projecten toegekend met een grote variatie in aanvragen en aanvragende partijen.
Met deze projecten is gewerkt aan de doelen van dit akkoord. In Sportakkoord 2.0 gooien we deze doelen niet overboord, maar gaan we kijken welke doelen we hebben behaald, aan welke doelen we verder willen werken en welke doelen daar nog extra bij komen.


Thema’s Sportakkoord Wageningen 2.0

Evenals in Sportakkoord I staan er weer een aantal thema’s centraal met daaraan gekoppelde doelen. We zetten hieronder op een rij. Op onze website vind je de verdere uitwerking van de thema’s.

 • Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)
 • Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)
 • Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert).
 • Gezond door Sporten en Bewegen

Project aanvragen

Alvorens een projectaanvraag in te dienen, adviseren wij jullie om een te onderzoeken binnen welke Thema je aanvraag valt.

Projectaanvraagformulier

Op de verschillende sub-pagina’s vind je informatie over:


Netwerkbijeenkomsten

In het najaar 2023 zullen wij weer een of meer netwerkbijeenkomsten organiseren om elkaar te inspireren en elkaar ook te vinden om gezamenlijk te werken aan alle ideeën en geformuleerde ambities.

Volg de website van de Sportraad Wageningen en de Nieuwsbrieven m.b.t. laatste sportinformatie.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom het Sportakkoord Wageningen 2.0?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.

25 maart: Opening "Wageningen on the Move"

Voeg je header hier toe