Sport- en Beweegakkoord

Sport- en Beweegakkoord Wageningen Laatste Nieuws
Eerste projecten toegekend!

De regiegroep die verantwoordelijk is voor de toekenning van de aangevraagde projecten van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord heeft de eerste projecten toegekend. Het betreft de volgende clubs/instanties:

  • Ultimate Frisbee: plaatsing van een 3-tal kastjes met (leen) frisbees om via de frisbeesport mensen te laten bewegen in de openbare ruimte. De gemeente moet hiervoor nog wel een vergunning afgeven.
  • Sportfondsen (Zwembad de Bongerd) i.s.m. een aantal  basisscholen: schoolzwemmen op andere wijze terug op school met als doel vaardigheden vergroten, veiligheid en samenwerken
  • Sportservice Wageningen i.s.m. aantal basisscholen: De inzet van de MQ-Scan. De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.

Nieuwe aanvragen zijn welkom. Lees hiervoor de mogelijkheden op onze website.

Sport- en Beweegakkoord Wageningen. Iedereen kan meedoen.

Op 2 juli 2020 is  het Wagenings Sport- en Beweegakkoord getekend door 45 partijen die aan de slag gaan met ruim 30 projecten. Het is een akkoord door en voor de gemeenschap: iedereen mag meedoen met ideeën en initiatieven voor een actiever en gezonder Wageningen, zodat iedereen kan meedoen met sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of langs de lijn. Met of zonder beperkingen. Jong en oud.

Projecten indienen

Heb je een idee voor een project, mail deze dan naar de regiegroep. De regiegroep  gaat de aanvraag toetsen en geeft uiterlijk z.s.m. een terugkoppeling over je ingediende aanvraag. Hieronder de link naar het Format Projectplan Sportakkoord Wageningen.

Netwerkbijeenkomsten

Tevens zullen er over het jaar verscheidene netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden om de processen van jullie allen te volgen, elkaar te inspireren en elkaar ook te vinden om gezamenlijk te werken aan alle ideeën en geformuleerde ambities.

Hoe het proces er binnenkort uit zal zien, wordt gemeld op de website van de Sportraad Wageningen. Ook worden regelmatig Nieuwsbrieven gestuurd met de laatste sportinformatie.

Ook meedoen?

Ook na de officiële ondertekening  van het Sport- en Beweegakkoord op 2 juli 2020 blijft het mogelijk om ideeën aan te dragen.

Ook meedoen? Vul het formulier hieronder in zodat je aanmelding beoordeeld kan worden. Je ontvangt bericht van ons. Liever direct contact omdat je wilt overleggen over het al dan niet aandragen van je idee? Neem dan hier contact op.

Over het Sport- en Beweegakkoord Wageningen

In interactieve bijeenkomsten kwamen begin 2020 Wageningse inwoners, vrijwilligers en professionals van allerlei achtergronden bij elkaar. Sport, zorg, welzijn, bedrijfsleven, onderwijs, overheid en non-profit. Samen formuleerden zij ambities deze thema’s:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders,
  • Vaardig in bewegen van jongs af aan
  • Gezond door sporten en bewegen
Op basis van die ambities zijn vervolgens ruim 30 concrete ideeën uitgewerkt: de stappen om die ambities te realiseren. Deze ideeën vormen de vertaalslag van de droom naar dóen: samen werken aan een gezond en actief Wageningen waar iedereen kan meedoen met sporten en bewegen!

Het Wageningse Sport- en Beweegakkkoord wordt mede mogelijk gemaakt door...

Sportraad Wageningen

Sportservice Wageningen

Gemeente Wageningen

Alle betrokkenen!

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom het Sport- en Beweegakkoord?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.