Sport- en Beweegakkoord

Sport- en Beweegakkoord Wageningen
Laatste Nieuws
4 projecten toegekend

Op 12 april zijn de volgende 4 projecten in het kader van het Sport- en Beweegakkoord toegekend. Hieronder een meer uitgeb reide toelciting van de toegekende projecten.

 • Meer beweegaanbod voor 0-4 jaar
  • Meer beweegaanbod voor jonge kinderen (+ouders) (in groepsvorm) 0-4 jaar door o.a. op kinderdagverblijven starten met de basisvaardigheden van sporten & bewegen. Een initiatief van Kinderopvang Wageningen en Peuters in het wild
 • Balkon fit voor ouderen
  • In 2020 heeft MyLife Wageningen (toen nog Sport & Gezondheid De Plataan) in samenwerking met Sportservice Wageningen het FlatFit project opgezet. Een sportinstructeur ging met muziekinstallatie naar de seniorenflats en gaf op muziek een beweegles. De senioren deden vanaf hun balkon mee met de oefeningen. Dit project wordt nu gecontinueerd. Beschikbaarheid is flexibel en in overleg. Idealiter zal dit in de middaguren plaatsvinden. In samenspraak met Sportservice Wageningen worden vanaf medio april vier senioren flats een wekelijks workout op muziek van 20 minuten georganiseerd. Een ieder kan gratis deelnemen vanaf zijn of haar balkon. Sportservice zorgt voor het contact met de flats en MyLife voor de uitvoering van de workouts.
 • Skatebaan Wageningen Noord-West

Een nieuwe skatebaan op dezelfde plek (park Noordwest), die uitdagend is voor alle urban sports én die toegankelijk is voor zowel beginners als gevorderden. De doelgroep: Jonge en oudere jeugd / beginner of gevorderd / stunt-stepper, skateboarder, BMX-er en/of stuntskater (urban sporters). De financiering is gerealiseerd door gemeente, fondsen, bedrijven, partners, crowd funding en een bijdrage van het Sportakkoord

 • Zwemles voor 15 statushouders
  • Een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland (afd. Wageningen) en Sportfondsen: kinderen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar halen het zwem a-b-c.

De regiegroep heeft wederom een project goedgekeurd: Sportbieb SAM!!

Sportbieb SAM staat voor “Samen Actief Meedoen”. Het is een gratis sport- en speluitleen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen zich gratis aanmelden en sport- en spelmaterialen lenen met een persoonlijke SAM pas. Het hoofddoel van deze Sportbieb is het samen buitenspelen stimuleren. Kinderen kunnen vrij spelen als de sportbieb open is, ook worden er verschillende activiteiten gedaan. Buiten spelen is namelijk niet alleen leuk maar ook nog eens heel gezond. Het sport- en spelmateriaal mag alleen op de locatie gebruikt worden. De Sportbieb is een initiatief van Sportservice Wageningen (i.s.m. Solidez) en wordt gedraaid door vrijwilligers uit de buurt.

Nieuwe aanvragen zijn welkom. Lees hiervoor de mogelijkheden op onze website.


 

Sport- en Beweegakkoord Wageningen. Verdubbeling budget 2021

Het is in de Staatscourant gepubliceerd en bevestigd door de gemeente: voor 2021 is er een (eenmalige) verdubbeling van het budget. Dat betekent voor Wageningen dat er voor 2021 €40.000 te besteden is aan projecten van het Sportakkoord!!! Dat is voor dit jaar een verdubbeling!!!!
Onze ambassadeurs zullen binnen hun thema de initiatiefnemers van de diverse geopperde ideeen oproepen om een projectaanvraag in te dienen. Om nieuwe initiatieven kunnen worden aangemeld. Voorwaarde is dat ze moeten vallen binnen de thema’s:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Gezond door sport en bewegen

Het is een akkoord door en voor de gemeenschap: iedereen mag meedoen met ideeën en initiatieven voor een actiever en gezonder Wageningen, zodat iedereen kan meedoen met sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of langs de lijn. Met of zonder beperkingen. Jong en oud.

De regiegroep gaat de aanvraag toetsen en geeft z.s.m. een terugkoppeling over je ingediende aanvraag.

Projecten indienen

Heb je een idee voor een project, mail deze dan naar de sportakkoord@sportraadwageningen.nl. De regiegroep  gaat de aanvraag toetsen en geeft uiterlijk z.s.m. een terugkoppeling over je ingediende aanvraag. Hieronder de link naar het Format Projectplan Sportakkoord Wageningen.

Netwerkbijeenkomsten

Tevens zullen er over het jaar verscheidene netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden om de processen van jullie allen te volgen, elkaar te inspireren en elkaar ook te vinden om gezamenlijk te werken aan alle ideeën en geformuleerde ambities.

Hoe het proces er binnenkort uit zal zien, wordt gemeld op de website van de Sportraad Wageningen. Ook worden regelmatig Nieuwsbrieven gestuurd met de laatste sportinformatie.

Ook meedoen?

Ook na de officiële ondertekening  van het Sport- en Beweegakkoord op 2 juli 2020 blijft het mogelijk om ideeën aan te dragen.

Ook meedoen? Vul het formulier

Format Projectplan Sportakkoord Wageningen

in zodat je aanmelding beoordeeld kan worden.

Je ontvangt bericht van ons. Liever direct contact omdat je wilt overleggen over het al dan niet aandragen van je idee? Neem dan hier contact op.

Over het Sport- en Beweegakkoord Wageningen

In interactieve bijeenkomsten kwamen begin 2020 Wageningse inwoners, vrijwilligers en professionals van allerlei achtergronden bij elkaar. Sport, zorg, welzijn, bedrijfsleven, onderwijs, overheid en non-profit. Samen formuleerden zij ambities deze thema’s:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders,
 • Vaardig in bewegen van jongs af aan
 • Gezond door sporten en bewegen
Op basis van die ambities zijn vervolgens ruim 30 concrete ideeën uitgewerkt: de stappen om die ambities te realiseren. Deze ideeën vormen de vertaalslag van de droom naar dóen: samen werken aan een gezond en actief Wageningen waar iedereen kan meedoen met sporten en bewegen!

Het Wageningse Sport- en Beweegakkkoord wordt mede mogelijk gemaakt door...

Sportraad Wageningen

Sportservice Wageningen

Gemeente Wageningen

Alle betrokkenen!

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom het Sport- en Beweegakkoord?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.