Sportverenigingen met een eigen accommodatie opgelet

Regeling Koude Toeslag: aanvraagtermijn verlengd tot 2 december!!!

De gemeenteraad heeft zeer recentelijk unaniem een motie aangenomen om sportverenigingen een regeling aan te bieden ter compensatie van de exponentieel gestegen energiekosten.

Het betreft sportverenigingen die niet in staat zijn om d.m.v. energiebesparing, kostenverlaging en/of het genereren van hogere inkomsten deze prijsstijging op te vangen.

De regeling moet voor de komende ‘koude maanden’ voorkomen dat hierdoor sportverenigingen om deze reden hun activiteiten moeten staken of voor een lange tijd niet uit kunnen voeren.

De gemeente is derhalve bereid om in de vorm van een ‘koude toeslag’ een redelijke bijdrage aan de gestegen exploitatielast te geven.

Om in aanmerking ter komen voor de ‘koude toeslag’ vraagt de gemeente de volgende gegevens van de sportverenigingen voor 3 december a.s. aan te leveren:

  • Wat is het huidige energiecontract en wanneer loopt dit af?
  • Wat zijn de kosten geweest die de afgelopen maanden door sportverenigingen gemaakt zijn m.b.t. het energiecontract? (Stuur de meeste recente afschriften m.b.t. de energiekosten mee)

De gegevens kunnen opgestuurd worden naar:
Gemeente Wageningen: Alexander Sijtsma, (alexander.sijtsma@wageningen.nl) of bel naar 06 57 82 17 37 mocht u nog verdere vragen hebben.

Vervolg
Aangezien op termijn de tegenprestatie van de sportverenigingen is om een duurzaamheidsplan op te stellen en aan te leveren bij de gemeente, wordt er gestimuleerd nu alvast een energiescan te laten maken bij uw vereniging. Dit zal via een duurzaamheidsadviseur gaan waar de sportverenigingen kosteloos mee in gesprek kunnen. Om dit gesprek en de vervolgstappen te bespreken, graag contact opnemen met de onderstaande persoon vanuit de gemeente Wageningen.

Contact verduurzaming binnen de gemeente
Voor de verduurzaming van de vereniging kunt u contact opnemen met Jacqueline Oosterwijk, Gemeente Wageningen, (jacqueline.oosterwijk@wageningen.nl) of bel naar 06 28 29 22 15.
Hoe het vervolg zal zijn naar aanleiding van de inventarisatie is afhankelijk van de informatie die wij hiermee ophalen. Wij zullen t.z.t. weer contact met u opnemen.

NB-1. Het verkennende energie-gesprek met een energieadviseur is kosteloos. Deze energieadviseur helpt dan weer verder met de energiescan en het duurzaamheidsplan.
De energiescan die tot een duurzaamheidsplan leidt is niet kosteloos (maar er is wel een subsidie die 50% korting geeft).

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.