Interactieve inspiratiesessie ‘’een blik op toekomst’’

Aansluitend aan de ALV organiseren de Sportraad en Sportservice Wageningen een interactieveinspiratiesessie ‘’een blik op toekomst’’. Het ergste van covid-19 is achter ons. Nu is het tijd om plannen te smeden voor de toekomst. Welke koers wil de vereniging varen? Wilt u graag aan de slag met vrijwilligersbeleid, of zich juist meer maatschappelijk inzetten met verschillende activiteiten!? Denk hier alvast over!

In deze sessie werp je een andere blik op kansen voor je vereniging. Middels anders denken, of noem het omdenken, stap je uit de geijkte denkpaden en kijk je met een frisse blik naar uitdagingen en kansen voor de toekomst.
Resultaat? Een flinke aanzet tot anders denken en praktische ideeën, soms uit de onverwachte hoek. Met snelheid, interactie en een lach.
We gaan aan de slag met de vraagstukken en uitdagingen uit de groep. Denk daarom alvast na over een vraag, te beginnen met ‘hoe’. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we…? / ‘Hoe zorgen we ervoor dat…?’ Een van de tools die we inzetten is de Rode Kaart. Wil je deze alvast downloaden? Dat kan Rode-Kaart-Algemeen. (meer…)

Lees verderInteractieve inspiratiesessie ‘’een blik op toekomst’’