Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) (2)

Via de Vrijwilligers Centrale Wageningen ontvingen wij onderstaand bericht. Omdat ook sportclubs hiermee te maken hebben, willen wij jullie dit niet onthouden.

NOOT Sportraad: Aan het eind van het artikel wordt verwezen naar een vrijwilligersverzekering van de gemeente Wageningen. Echter let op: wil je als sportclub vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente vallen dan moet jouw club een sociaal maatschappelijk belang dienen.

Achtergrond wet

In maart stuurden wij een nieuwsflits met de aankondiging over deze nieuwe wet. Er is landelijk weinig aandacht voor deze wet geweest met name door Corona. Toch moeten alle stichtingen en verenigingen (ook kleine) per 1 juli aan deze wet voldoen. De wet is erop gericht om goed bestuur binnen vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen te waarborgen.

Inhoud wet

 • Beperking meervoudig stemrecht 

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem zwaarder weegt dan die van een ander bestuurslid. Dat mag, echter een bestuurder mag op grond van de WBTR niet méér stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft.

 • Afwezigheid van bestuursleden

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan wegens ziekte, overlijden, ontslag. 

 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurders waren al hoofdelijk aansprakelijk echter ​in de WBTR kan de curator hen bij faillissement van de vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk stellen. Dan moet er sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Er is geen reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert.

 • Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. 

 • One-Tier board

Voor stichtingen en verenigingen die toezicht en uitvoering meer willen scheiden geeft de WBTR nu een wettelijke grondslag. 

 • Statutenwijziging

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging automatisch worden meegenomen.

Wat kan ik doen als bestuurder?

Bespreek rustig de regels met het gehele bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn van de wijzigingen. De verandering in de wet is niet ingrijpend maar wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt.

Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is al gangbaar in de praktijk. Toch is de invoering van deze wet een goed moment om als bestuur nog eens kritisch te kijken naar de processen en procedures in de stichting of vereniging. In elk geval naar de eigen taken en bevoegdheden. En verder of er voldoende “checks and balances” zijn, met name rondom de besluitvorming, verslaglegging, toezicht en controle, vergoedingen en betalingen, en andere onderwerpen die tot risico’s en (financiële) schade kunnen leiden. Check de statuten, huishoudelijk reglement, afspraken en werkroutines.

Moet ik meteen de statuten wijzigen?

Nee, het wijzigen van de statuten hoeft pas te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Je hebt daar maximaal 5 jaar de tijd voor. Doe dit niet veel eerder, want er kunnen nog meer wetten aankomen (bijv. digitale ledenvergadering voor verenigingen en de UBO).

Wat als ik niks doe?

In de tijd dat de statuten nog niet aangepast zijn gaat de wet voor.  

Beschikbare hulp: 

 1. Je kunt met behulp van de checklist van NOV zélf aan de slag met de WBTR, of met het gratis stappenplan van Zuyd Legal Lab of de checklist van Koornetwerk Nederland opgesteld door Advocatenkantoor Dirkzwager (scroll helemaal naar beneden! Kijk onder ‘Downloads’).
 2. DKK Gelderland heeft een compleet handboek (invuldocument) opgesteld, dat je alleen maar hoeft in te vullen (met een versie voor de vereniging en een voor de stichting).
 3. Er zijn 3 informatieve webinars terug te kijken over wat de WBTR inhoudt met daarbij allerhande vragen en antwoorden over de nieuwe wet.
 4. WBTR.nl Deze site biedt (tegen betaling) een stappenplan, inclusief juridische ondersteuning én voorbeeldstatuten. Met de kortingscode betalen Wageningse vrijwilligersorganisaties via VCW éénmalig 120€ dit is 50% van het normale bedrag. Als je klaar bent met het doorlopen van de stappen en de gemaakte bestanden in je eigen systeem hebt verwerkt, kun je het abonnement weer opzeggen. Er zijn ook gezamenlijke invulsessies.
 5. Hier vind je modelstatuten inclusief WBTR teksten voor verenigingen onderwatersportWielersportbond, NTTB, badminton
 6. Meer informatie nodig?: KNVBWatersportverbond, Scouting

Voor alle overige vragen aarzel niet bel Machteld 06-83265736.

Notariskosten: VCW houdt je op de hoogte van goedkoopste notarissen (evt. kwantum korting) en/of mogelijk gratis voor de allerkleinsten.

Zijn bestuurders van vrijwilligersorganisaties in Wageningen verzekerd? 

Er is door de gemeente een vrijwilligersverzekering inclusief bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten. Via de website van Centraal beheer treft je de diverse maximum bedragen aan (max. € 500.000, – voor vrijwillige bestuurders).

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/voorwaarden (via google: verzekeringsoverzicht VNG vrijwilligers verzekering) 

Als je over een specifiek geval informatie wilt dan kan je bij de gemeente info inwinnen bij : Audrey Groot Bruinderink tel:0317-492892 (di,wo,do) of via verzekeringen@wageningen.nl.  

De schade moet in elk geval altijd gemeld worden via het meldingsformulier dat je op de website van de gemeente kan vinden https://www.wageningen.nl/inwoners/Zorg_en_Wmo/vrijwilligerswerk/Vrijwilligersverzekering 

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.