Aanvraag TASO Q1 2021 staat open

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020.
De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021.

Voorwaarden
Een organisatie komt in aanmerking voor de TASO Q1 als het:

  • Voldoet aan de definitie van een amateursportorganisatie;
  • Een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
  • Geen winstoogmerk heeft;
  • In het Handelsregister staat ingeschreven met een SBI-code uit bijlage I.
  • Minimaal 10% omzetverlies heeft geleden over Q1 2021 ten opzichte van Q1 2019.
  • Financiële schade heeft geleden van ten minste €1.000 als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19. (Dit was € 1.500 in de TASO Q4 2020 en daarmee is de TASO Q1 2021 wat toegankelijker)

In de beslisboom kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Financiële schade
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u geleden financiële schade met betrekking tot:

  • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
  • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
  • De bondsafdrachten van de aanvrager.
  • Het kantineresultaat van de aanvrager.

Zie ook het rekenvoorbeeld om de financiële schade te berekenen. Directe link naar de aanvraag: https://co.formulierdus-i.nl/taso-q1-2021/

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.