Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Ook sportverenigingen moeten aan deze nieuwe wet voldoen. 

Met de nieuwe wet beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht daarop te verbeteren. In bijna alle gevallen houdt dit o.a. aanpassingen van de statuten in.

Modelstatuten

Service Organisatie Nederland Sport heeft in samenwerking met de Stichting Vereniging en Recht modelstatuten (def-modelstatuten-sportvereniging-versie-februari-2021) ontwikkeld. De modelstatuten zijn helemaal up-to-date wat betreft AVG, WBTR, Code Goed Bestuur en tevens Covid-19-proof (zodat je ook rechtsgeldig digitaal kunt vergaderen).

Je kunt op basis van deze modelstatuten de huidige statuten van je club aanpassen. Clubs mogen de hernieuwde statuten bij een notaris op een voor hun geschikt moment laten passeren. Dus geen extra kosten. Als je wilt kun je aan je leden melden dat de hernieuwde statuen al gehanteerd worden in het handelen van het bestuur.

Notariskosten

Gegeven het feit dat er in Wageningen ook kleinere, minder draagkrachtige sportclubs zijn en de notariskosten er best inhakken, zal de Sportraad offertes opvragen bij een aantal (Wageningse) notarissen om hiermee proberen de goedkooptste notaris aan jullie te kunnen voorstellen.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.