Covid-19: Regelingen voor Sportclubs

Er zijn recent twee regelingen van kracht geworden, die belangrijk zijn voor amateursportorganisaties, in casu sportclubs.

1. Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties. Verhuurders kunnen zijn: De gemeente, een sportbedrijf of een particuliere verhuurder.
Als de verhuurder (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 heeft kwijtgescholden aan amateursportorganisaties, dan kan zij een beroep doen op deze regeling. Dit kan ook met terugwerkende kracht. De verhuurder moet de tegemoetkoming aanvragen voor 15 oktober 2020.

Stand van zaken bij de gemeente Wageningen. 
De gemeente heeft geïnventariseerd welke huurders van de gemeentelijke sportaccommodaties vallen onder de regeling, en waarvoor de gemeente, mits de gemeente de huren kwijt scheldt, een compensatie kan krijgen. Het college zal hierover binnenkort een besluit nemen.
Sportfondsen Wageningen BV heeft toegezegd een beroep te doen op de regeling als verhuurder van zwembad De Bongerd.
Huurt een amateursportorganisatie niet van de gemeente, maar van een andere verhuurder, dan mag zij aan de verhuurder vragen om kwijtschelding op grond van de beleidsregel TVS.

2. Regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19-11
Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.
De amateursportvereniging kan de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober 2020.

Voor meer informatie kijk op www.dus-i.nl. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW en VWS.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.