Sport- en Beweegakkoord ondertekend!!

Op 2 juli jl. ondertekenden 45 vertegenwoordigers van alle betrokken partijen het Wagenings Sport- en Beweegakkoord. Hiermee eindigde de taak van sportformateur Anneke Hiemstra.  Het resultaat is een Sportakkoord waar niet alleen een aantal beleidsuitgangspunten in staan, maar ook al veel concrete actiepunten. Zowel burgemeester Geert van Rumund, die namens de gemeente zijn handtekening plaatste, als Sportraadvoorzitter Henk Kuiper benadrukten het uitstekende werk van de Sportformateur.

Vanwege de Corona was het een sobere ondertekening van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord op het Sportcomplex “Het Binnenveld”. Echter uit de woorden van vertegenwoordigers van Sportservice Wageningen als de Wageningse Sportraad kan worden opgemaakt dat de 31 al in het akkoord genoemde actieplannen enthousiast zullen worden aangepakt. Alle betrokkenen uit de sportwereld, partijen uit onderwijs, maatschappelijke organisaties, gemeente en meer gaan zich inzetten met de intentie dat iedere inwoner van Wageningen een leven lang kan sporten en bewegen met plezier, nu en in de toekomst.

Anneke Hiemstra droeg het stokje over aan de regiegroep o.l.v. (onafhankelijk) voorzitter Odin Wentink. In de regiegroep hebben verder zitting vertegenwoordigers van sportraad, sportservice, gemeente en adviseurs uit het “veld”.

Het Sport- en Beweegakkoord is opgebouwd rondom 4 thema’s

  • Het Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Vaardig in beweging van jongs af aan
  • Gezond door sport en bewegen

Binnen de thema’s zijn in totaal 31 actieplannen geformuleerd en hebben per actieplan met een of meerdere partijen de route uitgewerkt om aan de slag te gaan. In de actieplannen worden verschillende doelgroepen genoemd, zoals ouderen, kwetsbare groepen en jongeren en kinderen. Om alles te kunnen realiseren is er ook aandacht voor de sportaanbieders. Zij kunnen extra ondersteuning aanvragen om de plannen uit te voeren. Uiteraard komen onderwerpen over sport, bewegen, gezondheid en mee kunnen doen aan de orde.

Het Wagenings Sport- en Beweegakkoord is te bekijken en te downloaden via de website van de Wageningse Sportraad (https://www.sportraadwageningen.nl/sportakkoord/).

Partijen die om welke reden dan ook (nog) niet betrokken zijn, kunnen zich alsnog aanmelden via de website van de Sportraad.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.