Statuten goedgekeurd

Klein feestje: Op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart stemden alle 14 aanwezige clubs unaniem in met vaststelling van de statuten van de Sportraad. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een volgende stap. Hiermee is de Sportraad officieel een vereniging.
De Sportraad heeft als doel: de sport, in de meeste brede zin van het woord, zodanig te positioneren en te promoten, dat zij bijdraagt aan de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van de bewoners van Wageningen.
De Sportraad tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. het bevorderen en stimuleren van de sportbeoefening in georganiseerd verband, het sportonderwijs, alsmede de instandhouding en verbetering van de mogelijkheden daartoe;
2. het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan betrokken overheden en andere relevante organisaties;
3. het zijn van een collectieve belangenbehartiger
4. op te komen voor de belangen van de sport in het algemeen en voor de georganiseerde sport in het bijzonder;
5. te bevorderen dat zoveel mogelijk verenigingen zich bij de Sportraad aansluiten.

Inmiddels hebben zich al 22 clubs/sportorganisaties bij de Sportraad aangesloten.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.