2 juli ondertekening Wagenings Sport- en Beweegakkoord

Na maanden van hard werken tijdens meerdere bijeenkomsten met alle betrokkenen uit de sportwereld, partijen uit onderwijs, maatschappelijke organisaties, gemeente en meer, is het zover. Het Wageningse Sport- en Beweegakkoord is klaar. 45 partijen zetten op 2 juli as. hun handtekening onder dit akkoord. Zij zetten zich de komende jaren in met ruim 30 actieplannen voor een Wageningen waarin iedereen een leven lang kan sport en bewegen met plezier, nu en in de toekomst.

Sportformateur Anneke Hiemstra heeft het Sport- en Beweegakkoord samen met partijen in Wageningen gemaakt. Zij nodigt de betrokken partijen uit voor een plechtige maar vanwege de Corona, sobere ondertekening van het Wagenings Sport- en Beweegakkoord op donderdag 2 juli om 19:30 uur op het Sportcomplex “Het Binnenveld”.

(meer…)

Lees verder2 juli ondertekening Wagenings Sport- en Beweegakkoord