Input gevraagd voor een Sport- en Beweegparagraaf

Op 16 maart 2022 mogen we (weer) naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt dan gebruik makend van je democratisch recht, stemmen op een partij met voor jou het beste programma voor de gemeente voor de 4 jaar daarna.

M.b.t. het onderdeel Sport- en Bewegen wil de Sportraad Wageningen als vertegenwoordiger van de georganiseerde sport in Wageningen aan alle politieke partijen in Wageningen een Sport- en Beweegparagraaf aanbieden.

Gegeven het belang van Sport- en Bewegen o.a. in Coronatijd en de positieve invloed die een gezonde leefstijl heeft op het lichamelijk welzijn van lijf en leden van het individu en daardoor op zijn/haar omgeving en dus op de maatschappij is het volgens het bestuur van de Sportraad een “must” voor elke Wageningse politieke partij om een Sport- en Beweegparagraaf op te nemen.

Daar hebben we jullie inbreng voor nodig, zowel van sportaanbieders als van de burgers. Van sportaanbieders horen wij graag tegen welke problemen jullie aanlopen m.b.t. accommodatie, ledenontwikkeling, vrijwilligers, etc. en/of wat zijn jullie wensen/plannen/ideeën voor de toekomst. Van de individuele burger horen we graag hun wensen m.b.t. Sport- en Bewegen, bijv. over (toegankelijkheid dan wel beschikbaarheid) accommodaties of sporten in de openbare ruimte

We hebben hiervoor een (korte) vragenlijst opgezet. De vragenlijst vind je via deze LINK. Aan alle betrokkenen de vraag om deze vragenlijst voor 22 februari in te vullen en te mailen.

Het bestuur zal de gegevens inventariseren en jullie daarna uitnodigen voor een video-overleg over dit onderwerp, om daarna te komen met de definitieve tekst voor de Sport- en Beweegparagraaf.

Noot: jullie inbreng is van groot belang, omdat we deze gegevens ook graag willen gebruiken voor het opzetten van een nieuw Sport- en Beweegbeleid van de gemeente. E.e.a. als uitvloeisel van Nieuwe Toekomst Sport.

Interessant? Deel dit bericht!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter!

Geef een reactie

Sportraad Wageningen

Belangenbehartiger van de Wageningse sport

info@sportraadwageningen.nl

Nieuws

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nieuws over de Sportraad en de ontwikkelingen in Wageningse sport.